Splyňovací kotol na drevo – Attack DP35 Standard

Zadarmo!

Splyňovací kotol ATTACK DP STANDARD 35, je určený pre úsporné a ekologicky šetrné vykurovanie rodinných domov, chatiek, malých prevádzok, dielní a podobných objektov. Predpísaným palivom pre kotol ATTACK DP je suché drevo. Pri plnom využití nakladacieho zásobníka možnosť nepretržitého horenia 8 až 12 hodín.

  • Popis
  • Ďalšie informácie
  • Špecifikácia
  • Na stiahnutie

Popis

Splyňovací kotol ATTACK DP STANDARD je určený pre úsporné a ekologicky šetrné vykurovanie rodinných domov, chatiek, malých prevádzok, dielní a podobných objektov.

Predpísaným palivom pre kotly ATTACK DP je suché drevo alebo pelety.

Pri plnom využití nakladacej komory drevom je možnosť nepretržitého horenia 8 až 12 hodín.

Splyňovací kotol ATTACK DP je moderný kotol, ktorý svojou technológiou získa z dreva maximum a pritom svojím ekologickým spaľovaním šetrí životné prostredie. Drevo je obľúbené palivo, lebo šíri príjemné teplo a rastie prakticky priamo pred dverami.

 

splynovaci-kotol-na-drevo-attack-DP35.standartd

  1. Reset – ochrana kotla proti prekúreniu (po dosiahnutí vyššej teploty ako 110°C dôjde k odpojeniu kotla od el. siete)
  2. Poistka – ochrana kotla proti el. skratu
  3. Hlavný vypínač – zapnutie kotla a v prípade potreby umožňuje vypnúť celý kotol
  4. Spalinový termostat – pri poklese teploty spalín pod nastavenú hodnotu dôjde k vypnutiu ventilátora
  5. Kotlový termostat – slúži na nastavenie požadovanej teploty vody v kotle (pri prekročení nastavenej teploty dôjde k vypnutiu ventilátora a kotol pracuje na min. výkon, po poklese nastavenej teploty dôjde k opätovnému zapnutiu ventilátora a kotol pracuje na max. výkon).
  6. Termomanometer – ukazuje výstupnú teplotu a aktuálny tlak vykurovacej vody v kotle

 

Hlavné výhody kotla
Rad kotlov Attack DP predstavuje základnú platformu splyňovacích kotlov Attack. Jeho hlavnou výhodou je jednoduchá konštrukcia, pozostávajúca z prikladacej a spaľovacej komory, vysoko odolnej žiarobetónovej trysky a popolníka, rebrového výmenníka a minerálnej izolácie. Teleso kotla je zvarené so špeciálnej kotlovej oceli hrúbky 6mm pre zabezpečenie dlhej životnosti kotla. Medzi ďalšie výhody patrí vysoká spoľahlivosť, nízka spotreba dreva, nenáročná obsluha, bezprašná prevádzka, spaľovanie mäkkého a tvrdého dreva, veľký násypka, minimálne množstvo odpadu, automatické odstavenie kotla pri vyhorení paliva, integrovaný dochladzovací okruh pre bezpečnú prevádzku a predchádzanie havarijným stavom. Kotol spĺňa kritéria najvyššej triedy podľa európskej normy EN303-5.

Ďalšie informácie

Hmotnosť 405 kg
Menovitý výkon (verzia Standard) 35 kW
Rozsah výkonu (verzia Profi) - kW
Teplovýmenná plocha 1,74 m²
Objem nakladacej komory 158 dm³
Rozmer prikladacích dvierok 235 x 445 mm
Predpísaný ťah komína 23 Pa
Max. pracovný pretlak vody 250 kPa
Tlaková strata na strane vody (ΔT 10K) 4,0 kPa
Tlaková strata na strane vody (ΔT 20K) 0,8 kPa
Hmotnosť kotla 405 kg
Priemer výstupného hrdla spalín 150 mm
Výška kotla „A“ 1 240 mm
Šírka kotla „B“ 700 mm
Hĺbka kotla „C“ 1 190 mm
Dĺžka nakladacej komory „D“ 690 mm
Priemer stupačky G 6/4" "
Priemer spiatočky G 6/4" "
Stupeň krytia 21 IP
Elektrický príkon 38 W
Účinnosť kotla 85,3 %
Trieda kotla 3
Teplota spalín pri menovitom výkone 225 °C
Hmotnostný prietok spalín pri menovitom výkone 0,021 kg/s
Max. hladina hluku 65 dB
Typ paliva Kusové drevo s relatívnou vlhkosťou 12 % – max. 20 %, Ø 50 – 150 mm
Priemerná spotreba dreva 9,75 kg/h
Orientačná spotreba dreva za sezónu 1 kW = 0,9 m3
Max. dĺžka polien 650 mm
Doba prevádzky pri max. výkone 3 h
Objem vody v kotle 78 l
Odporúčaný objem akumulačnej nádrže 900 l
Pripojovacie napätie ~ 230 / 50 V / Hz
Rozsah nastavenia teploty vykurovacej vody 65 – 90 °C
Rozsah nastavenia priestorovej teploty 10 – 27 °C
Zatažiteľnosť kontaktov kotlového regulátora (verzia Profi) -