Stacionárny plynový kondenzačný kotol Lev 25 KKZ90

2.650,00 

Nové stacionárne kondenzačné kotly Lev predstavujú kombináciu spĺňajúcu väčšinu požiadaviek na výkon a komfort pri súčasne zachovanej čo najmenšej záťaži životného prostredia.

 

Popis

Kompaktné riešenie s vysokým komfortom

Kotol Lev 25 KKZ90 pracuje pri príprave teplej vody s maximálnym výkonom 30 kW do zásobníka s objemom 90 litrov pričom do vykurovania môže pracovať s maximálnym trvalým výkonom 25 kW.

Pri príprave teplej vody je použitá moderná technológia ohrevu vo vrstvenom smaltovanom zásobníku s ohrevom teplej vody cez doskový výmenník kondenzačného kotla, zabezpečujúci dodávku teplej vody v nadštandardnom množstve s konštantnou hodnou teploty.

Nové kotly Lev spĺňajú požiadavku na maximálnu koncentráciu funkcií v rámci jedného zariadenia.

Kotol môže byť nainštalovaný aj v stiesnených priestoroch, keďže spĺňa požiadavku na dostupnosť hydraulických a elektrických pripojení zhora alebo spredu ako aj počas opráv (jednotlivé komponenty

sú prístupné spredu).

Kotly Lev disponujú najnovšími technológiami zaručujúcimi:

– úsporu energie (menšia spotreba plynu vďaka použitému ovládaniu spaľovania a nižšia spotreba elektrickej energie vďaka použitiu vysokoúčinného čerpadla HEP)

– zvýšenú účinnosť pri spaľovaní (stupeň využitia pri teplotnom spáde 40/30°C je až 109% )

– zvýšený výkon pri príprave teplej vody (hodnoty dosahujúce až 230 litrov vody zohriatej o 35°C v priebehu 11 minút)

Nové kotly Lev taktiež splňujú podmienky európskej smernice ErP pre vykurovacie zariadenia, platnej od septembra 2015 na energetickú účinnosť a spotrebu elektrickej energie, keďže je ich súčasťou aj vysokoúčinné modulačné čerpadlo.

Základné vlastnosti:

  • Kondenzačný stacionárny kotol
  • Vysoký modulačný rozsah vďaka novej technológii riadenia
  • Tepelný výmenník z nerezovej ocele
  • Vysoký stupeň využitia tepla až 109%
  • Jednoduché ovládanie založené na princípe „jedno tlačidlo – jedna funkcia“
  • K dispozícii kompletný rad príslušenstva – hydraulického a dymovodov
  • Nízka spotreba elektrickej energie vďaka použitému vysokoúčinnému čerpadlu
  • Ľahká inštalácia s možnosťou oddelenia zásobníka pre horšie prístupné miesta
  • Vysoká spoľahlivosť a stabilita

Parametre

25KKZ90
Popis
Energetická trieda pre vykurovanie A
Energetická trieda pre prípravu teplej vody A
Kategória plynu II2H3P
Prevedenie C13, C33, C43, C53, C83, C93, B23P
Zapaľovanie elektronické
Výkon / Palivo
Palivo zemný plyn: propán
Maximálny tepelný príkon (kW) zemný plyn: 25,5 , propán: 25,5
Minimálny tepelný príkon (kW) zemný plyn: 5,5, propán: 6,4
Maximálny tepelný výkon (kW)
Minimálny tepelný výkon (kW)
Účinnosť (%)
Maximálna spotreba plynu (m3/h) zemný plyn: 2,7
Minimálna spotreba plynu (m3/h) zemný plyn: 0,58
Prietok plynu pri maximálnom výkone v režime teplej vody (m3/h) zemný plyn: 3,24; propán: 2,4
Maximálna spotreba plynu ( kg/h)
Minimálna spotreba plynu (kg/h) propán: 0,37
Trieda NO 5
Max. tepelný výkon pri 80/60°C (kW) zemný plyn: 25,0; propán: 25,0
Min. tepelný výkon pri 80/60°C (kW) zemný plyn:5,2; propán: 6,0
Max. tepelný výkon pri 50/30°C (kW)
Min. tepelný výkon pri 50/30°C (kW) zemný plyn:5,9; propán:6,8
Účinnosť pri tepl.spáde 80/60°C (%) zemný plyn: 98,0; propán: 97,0
Stupeň využitia pri tep.spáde 50/30°C (%) zemný plyn: 106,0; propán: 101,0
Stupeň využitia pri čiastočnej záťaťž P.C.I. pri 40/30°C (30 %) zemný plyn: 109, propán: 102,5
Výkon 1.výk. stupeň (kW)
Výkon 2.výk. stupeň (kW)
Men. príkon 1. výk. stupeň (kW)
Men. príkon 2. výk. stupeň (kW)
Spotreba 1. výk. stupeň ( m3/hod)
Spotreba 2. výk. stupeň ( m3/hod)
Spotreba 1. výk. stupeň ( kg/hod)
Spotreba 2. výk. stupeň ( kg/hod)
Stupeň využitia podľa európskej smernice 92/42
Tlak plynu
Vstupný tlak (mbar) zemný plyn: 20, propán: 37
Priemer clonky plynového ventilu (mm)
Maximálny tlak na trysky (mbar)
Minimálny tlak na trysky (mbar)
Priemer trysky (mm)
Kúrenie
Maximálny pracovný tlak (bar) 3
Minimálny pracovný tlak (bar) 0,6
Doporučený prevádzkový tlak (bar) 1,2 – 2
Skúšobný pretlak vody(bar)
Max. prac. teplota (°C) 80
Teplotný rozsah (°C) 30 – 80
Expanzná nádoba (l) 12
Obsah vody kotlového telesa (l)
Objem kotla (množstvo VV) (l)
Maximálny tlak expanznej nádoby (bar) 3
Počet článkov kotl. telesa (ks)
Počet horákových rúrok ( ks)
Pripojenie plynu G 3/4″
Pripojenie vykurovaciej vody G 3/4″
Tlakováá strata pri Δt 20 °C (Pa)
Poistný ventil, maximálny prevádzkový tlak (bar) 3
Teplá voda
Maximálny tlak (bar) 10
Minimálny tlak (bar) 0,5
Minimálny prietok TV (l/min)
Množstvo odoberanej TV (pri Δt 30°C) (l/min)
Teplotný rozsah (°C) 35 – 65
Veľkosť obmedzovača prietoku studenej vody (l/min)
Objem zásobníka (l) 89
Množstvo odoberanej TV (podľa EN 625) (l/min) 26,9
Poistný ventil TV, maximálny prevádzkový tlak (bar) 10
Expanzná nádoba TV (l) 4 volitelné
Elektrické údaje
Napätie / Frekvencia (V/Hz) 230/50
Príkon (W) 105 max.
Elektrické krytie IPX4D
Prúd (A)
Elektrická trieda I
Odťah spalín
Spôsob turbo
Max. dĺžka súosého odkúrenia priemer 60 /100 (Em) 12
Max. dĺžka súosého odkúrenia priemer 80 /125 (Em) 33
Max. dĺžka oddeleného odkúrenia priemer 80 + 80 (Em) 25+25
Priemer dymovodov (mm) 60/100 , 80/125 , 80/80
Teplota spalín (°C) 76
Hmotnostnť prietok spalín max. (g/s) 13,8
Hlučnosť pri max. výkone (dB(A)) <55
Prietok čerstvého vzduchu (1013 mbarov – 0°C) ( m3/h)
Hmotnostnť prietok spalín pri max. výkone ( g/s)
Hmotnostnť prietok spalín pri min. výkone ( g/s) 2,5
Hmotnostnť prietok spalín v režime Teplá voda( g/s) 13,8
Teplota spalín pri max. výkone a spáde 80/60°C (°C) 76
Teplota spalín pri max. výkone a spáde 50/30 °C (°C)
Teplota spalín pri min. výkone a spáde 80/60°C (°C)
Teplota spalín pri min. výkone a spáde 50/30°C (°C) 48
Teplota spalín pri prehriatí (°C)
Teplota spalín v režime Teplá voda (°C) 76
Min. poadovaný ustálený ťah komína) (Pa)
Rozmery
Výška / Šírka / Hĺbka (mm) 1320 / 600 / 698
Hmotnosť bez vody (kg) 105
Číslo CE 1312CO5874
Hodnoty spalín
Nameraná pri nominálnom tepelnom výkone a pri referenčnom plyne G20 v režime Vykurovanie
CO (ppm) 102
CO (mg/kWh) 108
CO2 (%) 9,2
Vážená hodnota NOx (ppm) 46
Vážená hodnota NOx (mg/kWh) 81