Stacionárny kondenzačný kotol Lev Heliotwin 20 KKZ150

3.550,00 

Nové stacionárne kondenzačné kotly Lev Heliotwin v spolupráci so solárnym kolektorom predstavujú kombináciu spĺňajúcu väčšinu požiadaviek na výkon a komfort pri súčasne zachovanej čo najmenšej záťaži životného prostredia a ušetrení nákladov pri príprave teplej vody.

Popis

Kompaktné riešenie s vysokým komfortom

Kotol Lev Heliotvin 20 KKZ150 pracuje pri príprave teplej vody s maximálnym výkonom 24 kW do zásobníka s objemom 150 litrov (ak nie je dohrievaný solárnym kolektorom) pričom do vykurovania môže pracovať s maximálnym trvalým výkonom 20 kW. Pri príprave teplej vody priamo z kotla je použitá technológia ohrevu vo vrstvenom smaltovanom zásobníku s ohrevom vody cez doskový výmenník kondenzačného kotla, zabezpečujúci dodávku teplej vody v nadštandardnom množstve s konštantnou hodnou teploty.

V prípade dostatku slnečného žiarenia je prednostne ohrievaný zásobník TUV pomocou solárneho systému zahrnujúci solárny kolektor, regulačný systém, čerpadlo solárnej kvapaliny a zásobník TUV so solárnym výmenníkom, aby sa využila bezplatná solárna energia, keď je k dispozícii. Navyše je použitý najnovší solárny systém typu drain-back, ktorý sa vyznačuje rýchlou inštaláciou, vysokou spoľahlivosťou a nízkymi nákladmi na údržbu.

Nové kotly Lev Heliotwin spĺňajú požiadavku na maximálnu koncentráciu funkcií v rámci jedného zariadenia. Tieto kotly môžu byť nainštalované aj v stiesnených priestoroch, keďže spĺňajú požiadavku na dostupnosť hydraulických a elektrických pripojení zhora alebo spredu ako aj počas opráv (jednotlivé komponenty sú prístupné spredu).

Kotly Lev Heliotwin disponujú najnovšími technológiami zaručujúcimi:

– úsporu energie pri ohreve TUV pri využití solárneho kolektora (až 60 %-ná ročná úspora v porovnaní s ohrevom len plynom)

– úsporu energie (menšia spotreba plynu vďaka použitému ovládaniu spaľovania a nižšia spotreba elektrickej energie vďaka použitiu vysokoúčinného čerpadla HEP)

– zvýšenú účinnosť pri spaľovaní (stupeň využitia pri teplotnom spáde 40/30°C je až 109% )

– zvýšený výkon pri príprave teplej vody samotným kotlom (hodnoty dosahujúce až 184 litrov vody zohriatej o 35°C v priebehu 15 minút)

Nové kotly Lev Heliotwin taktiež splňujú podmienky európskej smernice ErP pre vykurovacie zariadenia, platnej od septembra 2015 na energetickú účinnosť a spotrebu elektrickej energie, keďže je ich súčasťou aj vysokoúčinné modulačné čerpadlo.

Základné vlastnosti:

  • Kondenzačný stacionárny kotol s ohrevom zásobníka solárnym systémom
  • Vysoký modulačný rozsah vďaka novej technológii riadenia
  • Tepelný výmenník z nerezovej ocele
  • Vysoký stupeň využitia tepla až 109%
  • Jednoduché ovládanie založené na princípe „jedno tlačidlo – jedna funkcia“
  • K dispozícii kompletný rad príslušenstva – hydraulického a dymovodov
  • Nízka spotreba elektrickej energie vďaka použitému vysokoúčinnému čerpadlu
  • Ľahká inštalácia s možnosťou oddelenia zásobníka pre horšie prístupné miesta
  • Vysoká spoľahlivosť a stabilita
  • Úspora nákladov na ohrev teplej vody využitím bezplatnej slnečnej energie

Popis vertikálneho solárneho panelu SRDV 2.3

Solárny plochý kolektor je pokrytý štruktúrovaným bezpečnostným sklom, pod ktorým sa nachádza absorpčná rúrka v tvare špirály laserom privarená k absorpčnej ploche. Celý panel má bezrámovú konštrukciu, ktorá umožňuje uchytenie či už na šikmú alebo rovnú strechu pomocou vhodne zvolených úchytov pre daný typ strešnej krytiny. Vzhhľadom na veľmi malý objem solárnej kvapaliny v kolektore docháza k efektívnemu a rýchlemu odovzdaniu tepla slnečnej energie do solárneho okruhu s následným ohrevom teplej vody v zásobníku cez solárny výmenník. Kvalitná izolácia panelu z minerálnej vlny tiež zaručuje nízke tepelné straty, čím sa predlžuje obdobie využitia ohrevu teplej vody slnečnou energiou aj mimo letné obdobie.

Parametre

20KKZ150
Popis
Energetická trieda pre vykurovanie A
Energetická trieda pre prípravu teplej vody A
Kategória plynu II2H3P
Prevedenie C13, C33, C43, C53, C83, C93, B23P
Zapaľovanie elektronické
Výkon / Palivo
Palivo zemný plyn: propán
Maximálny tepelný príkon (kW) zemný plyn: 20,4 , propán: 20,4
Minimálny tepelný príkon (kW) zemný plyn: 4,0, propán: 5,3
Maximálny tepelný výkon (kW)
Minimálny tepelný výkon (kW)
Účiinnosť (%)
Maximálna spotreba plynu (m3/h) zemný plyn: 2,2
Minimálna spotreba plynu (m3/h) zemný plyn: 0,34
Prietok plynu pri maximálnom výkone v režime teplej vody (m3/h) zemný plyn: 2,6; propán: 1,9
Maximálna spotreba plynu ( kg/h)
Minimálna spotreba plynu (kg/h) propán: 0,31
Trieda NO 5
Max. tepelný výkon pri 80/60°C (kW) zemný plyn: 20,0; propán: 20,0
Min. tepelný výkon pri 80/60°C (kW) zemný plyn:3,8; propán:5,0
Max. tepelný výkon pri 50/30°C (kW)
Min. tepelný výkon pri 50/30°C (kW) zemný plyn:4,3; propán:5,6
Účinnosť pri tepl.spáde 80/60°C (%) zemný plyn: 98,0; propán: 97,0
Stupeň využitia pri tep.spáde 50/30°C (%) zemný plyn: 105,0; propán: 101,5
Stupeň využitia pri čiastočnej záťaži P.C.I. pri 40/30°C (30 %) zemný plyn: 108; propán: 102,4
Výkon 1.výk. stupeň (kW)
Výkon 2.výk. stupeň (kW)
Men. príkon 1. výk. stupeň (kW)
Men. príkon 2. výk. stupeň (kW)
Spotreba 1. výk. stupeň ( m3/hod)
Spotreba 2. výk. stupeň ( m3/hod)
Spotreba 1. výk. stupeň ( kg/hod)
Spotreba 2. výk. stupeň ( kg/hod)
Stupeň využitia podľa európskej smernice 92/42
Tlak plynu
Vstupný tlak (mbar) zemný plyn: 20, propán: 37
Priemer clonky plynového ventilu (mm)
Maximálny tlak na trysky (mbar)
Minimálny tlak na trysky (mbar)
Priemer trysky (mm)
Kúrenie
Maximálny pracovnýtlak (bar) 3
Minimálny pracovný tlak (bar) 0,6
Doporučený prevádzkový tlak (bar) 1,2 – 2
Skúšobný pretlak vody(bar)
Max. prac. teplota (°C) 80
Teplotný rozsah (°C) 30 – 80
Expanzná nádoba (l) 12
Obsah vody kotlového telesa (l)
Objem kotla (množstvo VV) (l)
Maximálny tlak expanznej nádoby (bar) 3
Počet článkov kotl. telesa (ks)
Počet horákových rúrok ( ks)
Pripojenie plynu G 3/4″
Pripojenie vykurovaciej vody G 3/4″
Tlaková strata pri Δt 20 °C (Pa)
Poistný ventil, maximálny prevádzkový tlak (bar) 3
Teplá voda
Maximálny tlak (bar) 10
Minimálny tlak (bar) 0,5
Minimálny prietok TV (l/min)
Množstvo odoberanej TV (pri ΔT 30°C) (l/min)
Teplotný rozsah (°C) 35 – 65
Veľkosť obmedzovača prietoku studenej vody (l/min)
Objem zásobníka (l) 141
Množstvo odoberanej TV (podľa EN 625) (l/min) 21,7
Poistný ventil TV, maximálny prevádzkový tlak (bar) 10
Expanzná nádoba TV (l) 5 voliteln�
Elektrické údaje
Napätie / Frekvencia (V/Hz) 230/50
Príkon (W) 105 max.
Elektrické krytie IPX4D
Prúd (A)
Elektrická trieda I
Odťah spalín
Spôsob turbo
Max. dĺžka súosého odkúrenia priemer 60 /100 (Em) 12
Max. dĺžka súosého odkúrenia priemer 80 /125 (Em) 33
Max. dĺžka oddeleného odkúrenia priemer 80 + 80 (Em) 25+25
Priemer dymovodov (mm) 60/100 , 80/125 , 80/80
Teplota spalín (°C) 78
Hmotnostný prietok spalín max. (g/s) 11
Hlučnosť pri max. výkone (dB(A)) <55
Prietok čerstvého vzduchu (1013 mbarov – 0°C) ( m3/h)
Hmotnostnť prietok spalín pri max. výkone ( g/s)
Hmotnostný prietok spalín pri min. výkone ( g/s) 1,8
Hmotnostný prietok spalín v režime Teplá voda( g/s) 11
Teplota spalín pri max. výkone a spáde 80/60°C (°C) 78
Teplota spalín pri max. výkone a spáde 50/30 °C (°C)
Teplota spalín pri min. výkone a spáde 80/60°C (°C)
Teplota spalín pri min. výkone a spáde 50/30°C (°C) 46
Teplota spalín pri prehriatí (°C)
Teplota spalín v režime Teplá voda (°C) 78
Min. požadovaný ustálený ťah komína) (Pa)
Rozmery
Výška / Šírka / Hĺbka (mm) 1640 / 600 / 698
Hmotnosť bez vody (kg) 153
Číslo CE 1312CO5873
Hodnoty spalín
Namerané pri nominálnom tepelnom výkone a pri referenčnom plyne G20 v režime Vykurovanie
CO (ppm) 102
CO (mg/kWh) 109
CO2 (%) 9,2
Vážená hodnota NOx (ppm) 35
Vážená hodnota NOx (mg/kWh) 62